Willkommen!

Har du nettopp byrja å lære tysk? Eller kan du kanskje ein del allereie? Her vil du finne mange ulike oppgåver der du kan trene ord, uttrykk og grammatikk. På nettstaden kan du også finne lydfiler til nokre av tekstane i Los geht’s og lenkjer til mange forskjellige emne. Viss det er noko du saknar, kan du gjerne gi oss beskjed om det!

Viel Spaβ!

Helsing Det Norske Samlaget
Samlaget Utdanning


Forfattar: Anne-Marie Schulze
Teknisk samarbeidspartnar: Zetta AS
Fagbokforlaget